Verzekeringen

Bij het internationaal vervoer van goederen zijn meestal veel externe partijen betrokken, die allen hun eigen vervoers- en handelscondities hanteren. Deze condities sluiten de meeste vormen van aansprakelijkheid geheel of grotendeels uit waarmee, in geval van schade, de aflader/eigenaar met lege handen achterblijft.

Via Windmill Forwarding kunt u deze risico’s afdekken en zal in alle gevallen vooraf een deskundig advies worden verstrekt over de voor u meest gunstige en volledigste verzekeringsmogelijkheden. Zekerheid voor alles, dat is voor ons het uitgangspunt, waarbij oog voor detail en bekendheid met vervoerscondities essentieel zijn.

De mensen van Windmill Forwarding denken vooruit en kunnen op voorhand goed inschatten welke risico’s moeten worden afgedekt. Hiermee voorkomt u ook dat u een ontoereikende of verkeerde verzekeringsdekking afsluit en daarmee te veel of onnodige premies betaalt.

Windmill Forwarding verzekert u een passende dekking.

Gratis offerte