Terug naar Nederland verhuizen

netherlands

Windmill Forwarding regelt verhuizingen internationaal. Dus u kunt ook bij ons terecht als u terugkomt naar Nederland. Wij helpen u graag bij het verzamelen van de juiste papieren en de eventuele afhandeling met de douane in Nederland.

Verhuizen uit een land van de Europese Unie.


Verhuist u naar Nederland vanuit een ander EU-land? Dan hoeft u voor uw verhuisgoederen of persoonlijke goederen bij de Douane geen aangifte te doen. Want binnen de Europese Unie (EU) geldt een vrij verkeer van goederen.
Wél gelden onder andere regels voor:

Accijnsgoederen
U bent geen accijns verschuldigd voor accijnsgoederen die u als particulier voor eigen behoefte zelf meeneemt vanuit een EU-lidstaat.

De regels staan in:
Vrijstelling van accijns / accijns betalen als u uit een ander EU-land Nederland in komt ( verkrijgbaar bij de belastingdienst zie link onder aan deze pagina. )

Auto’s en motoren
U vraagt vrijstelling voor bpm (Belasting van personenauto’s en motoren) aan met het formulier:
Aanvraag Vergunning vrijstelling bpm bij verhuizing verkrijgbaar via de belastingdienst.

Bijzondere producten en huisdieren:

 • honden en katten
 • nagemaakte artikelen
 • bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten
 • dierlijke producten
 • wapens, munitie en nepwapens
 • verdovende middelen
 • cultuurgoederen

Verhuist u naar Nederland vanuit een niet-EU-land?

En wilt u uw verhuisboedel belastingvrij invoeren in Nederland. Dan moet u een aangifte voor invoer van uw verhuisboedel doen bij de Douane. U geeft hierin aan dat u uw verhuisboedel belastingvrij wilt invoeren.

Aangifte vrijstelling verhuisgoederen via Elektronisch Aangifte systeem.
Deze aangifte kunt u niet alleen doen. De aangifte gaat via uw verhuisbedrijf met het elektronische Aangiftesysteem (AGS) van de Douane. Windmill Forwarding ( uw verhuisbedrijf ) geeft de verhuisboedel aan met een speciale code (vrijstellingscode), waardoor u uw verhuisboedel belastingvrij kunt invoeren.

U kunt de vrijstelling alleen krijgen als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Vrijstelling aanvragen

Windmill Forwarding (uw verhuisbedrijf) vraagt bij de douane de vrijstelling aan met een invoeraangifte.

Voor de vrijstelling verhuisgoederen hebben wij nodig:
een door u ondertekende inventarislijst met alle persoonlijke goederen die u mee wilt nemen naar Nederland. De Inventarislijst wordt tijdens het laden van uw inboedel opgemaakt door de verhuizers Windmill Forwarding.

Daarnaast hebben wij de volgende stukken van u nodig:
Het bewijs van inschrijving in de basisadministratie van de gemeente in Nederland.
Hieruit moet blijken dat en op welke datum u zich hebt gevestigd in Nederland of in een ander land van de Europese Unie. U kunt ook een vergelijkbaar bewijs meesturen waarmee u dit aannemelijk maakt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • uw arbeidscontract
 • uw werkgeversverklaring
 • uw arbeidsvergunning
 • uw huur- of koopcontract van de woning waar u gaat wonen

Wilt u een auto of motor of een ander vervoermiddel invoeren?

Stuur dan ook een kopie mee van:

 • het kenteken- of registratiebewijs
 • het aankoop- of eigendomsbewijs

Hebt u nog niet alle gevraagde papieren (bijvoorbeeld: een bewijs van inschrijving in de gemeente van uw nieuwe woonplaats)? Dan kan uw verhuisbedrijf onder voorwaarden toch een vrijstelling voor verhuisgoederen aanvragen. De gevraagde papieren moet u dan zo snel mogelijk inzenden naar Windmill Forwarding. Neem daarvoor contact op met uw verhuiscoordinator.

Er gelden bijzondere regels voor bepaalde goederen in uw verhuisboedel.

Voert u ook een vervoermiddel in? Dan doet u via ons daarvoor een aparte aangifte voor de invoer van het vervoermiddel. Is het vervoermiddel een auto of motor? En krijgt u daarvoor vrijstelling van belastingen bij invoer? Dan kunt u met het wegvoeringsexemplaar van de invoeraangifte dat u van ons ontvangt (waar een vrijstellingscode op staat) naar een BPM-aangiftepunt. Daar kunt u een vergunning voor vrijstelling van de bpm vragen (bpm = Belasting van personenauto’s en motorrijwielen). De voorwaarden voor vrijstelling staan hieronder.

Voorwaarden voor vrijstelling
Om de vrijstelling van belastingen bij invoer te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U verhuist van een land buiten de Europese Unie naar Nederland, en gaat wonen in Nederland of een ander land van de Europese Unie.
 • U brengt hiermee uw normale verblijfplaats over naar de Europese Unie
 • U woonde ten minste twaalf opeenvolgende maanden buiten de Europese Unie.
 • U hebt de goederen ten minste zes maanden in bezit en in gebruik.
 • U hebt de goederen gebruikt en u gaat ze ook weer gebruiken.
 • U voert de goederen in binnen twaalf maanden nadat u in Nederland of in een ander land van de Europese Unie bent gaan wonen.
 • U gaat de goederen niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen binnen twaalf maanden na de datum waarop de goederen zijn ingevoerd.

De vrijstelling geldt niet voor de volgende goederen: alcoholhoudende producten tabak en tabaksproducten bedrijfsvoertuigen niet-draagbaar materiaal voor beroepsdoeleinden.

* voor deze informatie is gebruik gemaakt van de website van de belastingdienst. Wilt u nog meer lezen over wat wel en wat niet toegestaan is, bezoekt u dan de website van de belastingdienst. Of neem vrijblijvend contact met ons op.

offerte aanvragen