Ons MVO beleid is gericht op een duurzame toekomst

MVO-6608733_130211332000

Windmill Forwarding is al jaren concreet bezig met haar duurzaamheidsstrategie en loopt hierin voorop in de relocatie/ logistieke sector.

Hoe gaat Windmill Forwarding te werk?

Windmill zet hoog in op duurzame techniek, het gedrag van zowel haar medewerkers als klanten, slimme ICT en infrastructuur. Windmill Forwarding deelt haar loods samen met enkele andere partners in de business, waardoor er optimaal gebruik gemaakt wordt van ruimte en menselijk kapitaal. Qua ICT loopt Windmill Forwarding voorop in de branch met een customer friendly portal welke de klant op elk gewenst moment de mogelijkheid geeft zijn of haar shipment te track en tracen.
Het uitgebreide logistieke netwerk van Windmill Forwarding stelt haar in staat optimaal gebruik te maken van beschikbare ruimte in trucks en containers, wat er toe leidt dat bijvoorbeeld het leeg retourneren van trucks nauwelijks tot nooit meer voor komt. Windmill Forwarding beschikt over de meest vooruitstrevende en duurzame verpakkingsmaterialen welke uitstekend geschikt zijn voor hergebruik op verschillende locaties.

Welk resultaat heeft dit voor Windmill Forwarding?

Windmill Forwarding heeft in de afgelopen jaren laten zien dat het investeren in een duurzaam beleid loont. Zowel op het gebied van het duurzaam investeren in personeel om bijvoorbeeld ziekteverlof tegen te gaan, als het duurzaam inkopen van materiaal en transport passen bij het duurzame beleid dat Windmill Forwarding voert. Windmill Forwarding kan ook haar klanten versterken en aanvullen op het gebied van duurzame innovatie welke zij zeker in een branche als de transport sector voor de toekomst van groot belang acht.