Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Windmill Forwarding (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Windmill Forwarding is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing.

Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd. Alle moeite is gedaan om alleen eigen en copyright-vrije (public domain) beelden te gebruiken. Mocht u toch denken dat u de copyright heeft van een van de gebruikte beelden op onze website, neem dan contact met ons op en wij zullen het betreffende beeld direct verwijderen.

Windmill Forwarding heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Windmill Forwarding is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Windmill Forwarding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.